menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 1.2 (Side 1)

Date: 21/09/2015 -- Nombre de joueurs : 15


#JoueurPtsBustedRoundHitman
1. Bana 127.28 4
2. Ritoto 86.75 2 12 Bana
3. Nikodaix 67.36 4 11 Bana
4. Ptit Pierre 54.82 0 10 Bana
5. Tyler 45.49 1 10 Nikodaix
6. GrosJu 37.99 1 10 Nikodaix
7. samael 31.62 1 9 Nikodaix
8. Golgol 26.03 0 6 Ritoto
9. pacosery 21 0 6 Nikodaix
10. HoBo 16.38 1 6 samael
11. Kiss and fly 12.07 0 6 Ritoto
12. Poney 9.66 0 6 Tyler
13. Caro 7.24 0 5 Bana
14. PhoeNicks 4.83 0 5 GrosJu
15. ChatonExplosiF 2.41 0 5 HoBo